top of page

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Hikvision Digital Technology Co. je popredný výrobca s 30 ročnou tradíciou vo výskume a vývoji videotechnológií. Zamestnáva viac ako 2200 ľudí vrátane 700 systémových inžinierov a vývojových pracovníkov. HIKVISION ponúka širokú škálu produktov z oblasti CCTV, vrátane kompletného IP kamerového systému so softvérom CLIENT.

Softvér Client - zvláda obsluhu 50-tich zariadení naraz, ako IP kamier tak aj DVR či digitalizačných kariet.

V rámci softvéru Client je možné využívať rôzne úrovne správy systému. Napríklad bežné monitorovanie a správu zariadenia, softvér klient pre mobilné telefóny, stream media server pre mnohonásobný prístup klientov, dekódovací server pre monitoring, server pre riadenie systému CCTV.

Medzi HikVision produkty patria hybridné DVR, NVR, samostatné DVR, digitálne video servery, analógové kamery s vysokým rozlíšením, IP kamery s megapixelovým rozlíšením a IP Speed ​​Dome kamery. Tieto výrobky sa používajú vo viac ako 100 krajinách, a boli použité na zabezpečenie rôznych bezpečnostných aplikácií po celom svete.

 

Kamerový systém (CCTV - Closed-circuit television, uzavretý televízny okruh)

 

je použitie kamier na sledovanie priestorov, na zobrazovanie záberov z kamier na monitoroch a archiváciu natočených záberov. Takým kamerám sa hovorí aj priemyselné kamery alebo tiež priemyselná televízia.

Skladá sa z kamier, hardvérového vybavenia (hard disku, monitora) a softvéru. Môže byť doplnený aj o mikrofóny a reproduktory, takmer vždy aj o záznamové médium pre ukladanie zaznamenaných dát.

História a využitie v priemysle
 

  • 1878 - pokusy, telegrafický prenos obrazu

 

  • 1884 - vynájdený princíp riadkovanie pomocou Nipkowovho kotúča

 

  • 1934 - vynález prvý snímacie elektrónky Ikonoskopu

 

  • 1936 - pravidelné TV vysielanie BBC (asi 300 majiteľov TV)

 

  • 1941 - prvá priemyselne vyrábaná kamera so superikonoskopom (50 lx, ekv. 250 000 €)

 

  • 1950 - pokusy s mozaikami fotodiód a zdokonaľovanie elektrónok pre snímanie obrazu

 

  • 1980 - počiatok vývoja CCD (nábojovou viazanou štruktúrou)

  •  

  • 1985 - prvé komerčné CCD kamery

 

  • 1990 - kamerové systémy v priemysle - kontrola kvality


Prvé zaznamenané použitie kamier je z roku 1942 z Peenemünde v Nemecku v stredisku pre vývoj rakiet V-2. V priemysle sú kamery používané v priestoroch nebezpečných ľudskému zdraviu. Jedná sa najmä o chemický priemysel a prevádzky s radiáciou.

V civilnom sektore sa od osemdesiatych rokov presadzujú kamery pre sledovanie verejných priestorov. Najprv to bolo pre objekty, ako sú väznice, letiskové plochy, banky, teda miesta, ktoré boli do tej doby nepretržite strážená zamestnancami dotknutých zariadení.

Súčasnosť

Od deväťdesiatych rokov dochádza vo verejných priestoroch k veľkému nárastu počtu kamier. S kamerami sa stretneme na uliciach v centrách miest, obchodoch, dopravných uzloch, cestách, vstupoch do objektov, reštauráciách atď.

Kamerové systémy sú často zriaďované kvôli boju proti kriminalite. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovatelia kamerových systémov nezverejňujú natočené záznamy ani identitu ich obsluhy.

Doba držanie záznamu môže byť obmedzená zákonom. Prakticky je však lehota držanie nahrávky ťažko kontrolovateľná, pretože do archívu nahrávok CCTV nie je možné, alebo ťažké zaviesť verejný prístup.

Kamerový systém v priemysle je neoceniteľný pomocník, ktorý pomáha odhaľovať vady vyrábaného tovaru a tým výraznou mierou sa podieľa na znižovaní reklamácií. Kamerové inšpekcie v priemysle sú dnes samostatnou oblasťou, ktorá s oblasťou priemyselné kamery (sledovanie priestoru kamerami) príliš nesúvisí. Spracovanie informácií z kamier je plne automatické a používa sa k tomuto pokročilých algoritmov.

Vlastná realizácia kamerovej inšpekcie pre priemysel nie je úplne triviálna záležitosť, ale dnes možno využiť pomerne širokého zastúpenia predajcov kamerových komponentov, ktorí sú vám schopní poradiť s výberom správnej kamery, objektívu, filtra prípadne kariet pre spracovanie dát z kamery (framegraberu).

Základné rozdelenie kamerových systémov
 

Analógové kamerové systémy

Signál z kamery je vyvedený v analógovej podobe (konektor, BNC, cinch). K prenosu signálu sa najčastejšie využívajú bežné koaxiálne káble ukončené BNC konektormi. Nevýhodou koaxiálnych káblov je obmedzená maximálna dĺžka, ktorá je približne 100 m. Analógové kamerové systémy, pracujú s analógovým video signálom. Základným prvkom je kamera s analógovým výstupom. Analógová technológia neprenáša celý obraz naraz. Obraz je teda prenášaný signálom podľa normy špecifikujúcu formát obrazu. Najbežnejšie televízne normy určené pre videosignál sú PAL, NTSC a SECAM.

 

AHD kamerové systémy

Predstavujú najnovšiu technológiu pre analógový prenos obrazu vo vysokom rozlíšení (HD) cez koaxiálny kábel. Na prenos AHD signálu sa používajú koaxiálne káble. Maximálna dĺžka vedenia je až 500 m bez akéhokoľvek oneskorenia videosignálu (latencie) a strát. Pre záznam sa používajú AHD DVR rekordéry využívajúce kompresiu H.264. Rekordéry majú rozhranie 16bps pre pripojenie do siete LAN, ktorá umožňuje používateľom vzdialený prístup z PC alebo mobilného telefónu. AHD systémy podporujú prácu s Cloud službou a CMS systémom.

 

Digitálny kamerový systém

Tie to systémy v podstate nemajú žiadne teoretické obmedzenie maximálneho rozlíšenia obrazu z kamier. Maximálne rozlíšenie je dané iba zvolenú kamerou, záznamovým zariadením a priepustnosťou dátovej siete. Tie to systémy pracujú na princípe bežného prenosu TCP / IP, takže možno využiť sieť ethernet, kamery pre tento druh prenosu, (tzv. IP kamery web kamery) obsahujú videoserver s klasickým výstupom LAN. Digitálne kamerové systémy fungujú na princípe číslicovo spracovaného signálu. V digitálnych kamerových systémoch už nedochádza k riadkovaniu obrazu. Obraz je prenášaný ako celok v podobe paketu. Na prenos digitálnych dát sa využíva bežná sieťová infraštruktúra.

Novinky

Systém identifikácie ľudských tvárí (facial recognition system). Umožňuje naraz rozpoznať tisíce tvárí konkrétnych osôb bez ich vedomia. Kombináciou CCTV a tejto softvérovej nadstavby je vyvíjaný spôsob pre masové sledovanie a vyhľadávanie ľudí hľadaných bezpečnostnými zložkami štátu (zločinci, teroristi). Tieto systémy sa postupne stávajú štandardom predovšetkým v ázijských krajinách, napríklad Singapure alebo Číne.

Automatická analýza obrazov z kamier je vo vývoji, takže potom by osobe pred monitorom odpadlo sledovanie záberov z jednotlivých kamier a umožnilo jedinej osobe pozorovať viac kamier naraz. Tieto systémy nie sú sledované ľuďmi priamo, ale počítačom vyhodnojúcim prevádzku a upozorní obsluhu na konkrétne atypický pohyb, odev, batožinu, auto či osobu. V roku 2006 bol predstavený systém, kedy mikrofóny začali spolupracovať s CCTV. Ak mikrofón zaznamená zvýšený hluk, kamera automaticky nasmeruje a zaostrí na dané miesto a upozorní obsluhu CCTV.

Priekopníkom masového nasadenia kamier do verejných priestranstiev je Spojené kráľovstvo, skúšobná prevádzka kamier sa rozbehla v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. So širším uplatnením sa začalo v deväťdesiatych rokoch. Roku 1994 vydalo ministerstvo vnútra správu vláde menom "CCTV: Sledujeme Ťa" Kde bola doterajšia prevádzka uznaná ako úspešná. Tým bola odštartovaná vlna zriaďovanie kamerových systémov pokrývajúcich mestské centrá, stanice, parkoviská a nehnuteľnosti.

Krátko po 11. septembri 2001 nastala v Spojenom kráľovstve nová vlna inštalácií kamerových systémov. V roku 2002 bol odhadovaný počet kamier v Spojenom kráľovstve na 4 200 000, a toto číslo sa neustále zvyšuje. 4,2 milióna kamier na britských ostrovoch predstavuje 20% CCTV kamier z celého sveta a to znamená jednu kameru na 14 obyvateľov, ktorá zaznamená v priemere 300 × denne, v absolútnych číslach je to 1,5 × viac ako v Číne. V súčasnosti sú kamerovým systémom snímané školské triedy, interiéry dopravných prostriedkov, kaviarní, parky a pod.

 
 
 
Hikvision logo
bottom of page