top of page

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

Pult centralizovanej ochrany alebo PCO je služba, ktorú naša spoločnosť ponúka 24 hodín denne, 365 dní v roku pre fyzické a právnické subjekty. Spoločnosť SECURUM má vybudované svoje dispečerské stanovište, ktoré neustále stráži objekty zabezpečené pomocou elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), alebo elektronickej požiarnej signalizácie (EPS), ktoré sú na pult pripojené. Na tento pult môžu byť prenášané všetky informácie, ktoré je daný systém elektronickej signalizácie schopný poskytnúť.

Komunikátory

Informácie sú na pult prenášané rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie patrí prenos pomocou telefónnej linky, tento spôsob však zďaleka nedosahuje takú bezpečnosť ako napríklad prenos pomocou GSM komunikátora. Medzi najväčšie nevýhody patrí ľahká prekonateľnosť, napríklad odstrihnutím telefónnej prípojky. Vzhľadom k tomu, že pult kontroluje spojenie s objektom väčšinou iba raz denne, je toto zabezpečenie dnes už nedostačujúce (tento spôsob komunikácie s PCO používame výhradne pri zastaraných systémoch).

Ďalšou možnosťou je použitie GSM komunikátora, pri použití tohto typu spojenia nehrozí "odstrihnutie" a vzhľadom k možnosti komunikácie pomocou GPRS prenosov (tento spôsob pripojenia jednoznačne preferujeme) nie je problém kontrolovať spojenie s objektom napríklad každých 15 minút.


TIP

Relatívne časté riešenie, je použitie rádiového prenosu. Pri voľbe tohto riešenia je nutná dohoda s konkrétnym PCO. Je totiž nutné, aby tento pult mal vlastné rádiové zariadenia a mohol majiteľovi poskytnúť vysielač do jeho objektu.

Činnosť PCO

Pri vyhlásení poplachu môže PCO vyslať vlastnú zásahovú jednotku, ktorá v prípade narušenia objektu usiluje o zadržanie páchateľa. Zároveň zavolá polícii a kontaktuje majiteľa objektu. V prípade požiarneho poplachu je schopná zavolať na hasičský záchranný zbor. Vzhľadom k tomu, že na pult je možné prenášať všetky informácie môže PCO slúžiť zároveň ako strážca včasného otvorenia / uzavretia obchodu, alebo upozorní na príchod dieťaťa zo školy.

EZS Videofied

Zaujímavá novinka, respektíve najnovšie technologické vylepšenia funkcie elektronických zabezpečovacích systémov. EZS Videofied po detekciu narušenia stráženého objektu zasiela operátorom PCO desaťsekundový video záznam. Vďaka tejto obrazovej kontrole môžu operátori PCO efektívnejšie posúdiť závažnosť narušenia objektu a zvoliť patričnú reakciu. Prípade poplach zrušiť, ak je narušiteľom napríklad len zatúlané zviera.

Zhrnutie

Pult centrálnej ochrany stráži objekt majiteľa keď nie je v dosahu, má vypnutý telefón alebo spí, tým účinne chráni jeho majetok a jeho samotného.

Jablotron logo
bottom of page